Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.

Tentokrát je na řadě písmeno “G”.

Grafy: 

Při analýze trhů užívají obchodníci grafy a diagramy s cílem mapovat pohyby cen, objemy transakcí, celkový počet otevřených kontraktů nebo jiné statistické ukazatele pohybů cen.

GDR (globální depozitní certifikáty):

(GDR – Global Depository Receipt). Část akcií domácí akciové společnosti ze země A je skoupena zahraniční bankou ze země B. Banka naproti těmto akciím vydá cenné papíry označené jako GDR. GDR se následně mohou obchodovat na trhu země B. Smyslem transakce se umožnit obchod s akciemi původní společnosti na zahraničím trhu, aniž by bylo nutné absolvovat často náročnou administrativu.

A / B / C / D / E / F / G /