Chováme se vůči našim investicím na akciových trzích vždy racionálně a dodržujeme striktně stanovenou a dobře promyšlenou investiční strategii? Máme-li k sobě být upřímní, musí si asi celá řada investorů na tuto otázku odpovědět jednoznačným „Ne“. Na tom by ještě nebylo nic tak špatného. Všichni jsme jenom lidé a občas se necháme unášet emocemi. Jenže právě to nás na burzách může stát výnosnost vložených investic.

Měli byste se vyhnout těmto 4 chybám investorů:

01: Vůbec neinvestovat

V současnosti jsou v úsporách všeho druhu zaparkovány miliardy Eur a tento trend stále roste. Přitom by se dalo říci, že již delší dobu se do povědomí lidí dostává fakt, že souhra inflace a politiky nulových úrokových sazeb Evropské centrální banky stále více „nahlodává“ kupní sílu úspor.

Mít peníze zaparkovány v konzervativních úsporách není v současné situaci příliš rentabilní. Atraktivní alternativou a ochranou proti politice nulových úroků mohou být investice do cenných papírů. Při investování do akcií je však zapotřebí vždy uvažovat v dlouhodobém horizontu, a pokud je to možné, investice diverzifikovat, to znamená nevsadit vše na jednu akcii. Dobrým způsobem diverzifikace jsou chytře sestavená portfolia skládající se z několika akcií předních společností ze všech průmyslových odvětví a regionů světa. Vždy se doporučuje dát v této souvislosti na doporučení profesionálů.

02: Inklinování k domácímu prostředí

Nedostatečná diverzifikace je jednou z nejčastějších chyb investorů. Pro mnoho lidí je alternativní investice mimo vkladní knížku stále neznámým a neprobádaným územím, a proto není překvapivé, že se celá řada investorů zpočátku rozhoduje pro investice, které jsou jim z geografického nebo alespoň obsahového hlediska povědomé. Stejně tak nemálo zkušených investorů se spoléhá především na společnosti ve svém bezprostředním okolí, protože věří, že oproti mezinárodním investorům mohou využít určité informační výhody, kterou tito nemají. Tento jev se také nazývá „Home Bias“ aneb inklinování k domácímu prostředí. Jednostranné investiční chování zvyšuje rizika a současně se vyhýbá příležitostem, které se otevírají v jiných zemích. Je vždy lepší rozložit investice do celého světa a do různých odvětví.

03: Příliš mnoho emocí

Existuje celá řada důvodů, proč nakoupit akcie. Investoři by ale měli zvážit své strategie tak, aby vyhovovaly a především odpovídaly jejich finančním a osobním investičním cílům ale i připravenosti podstupovat možná rizika. Emoce pak v případě výkyvů, ke kterým na kapitálových trzích dochází, budou sehrávat mnohem menší roli. Investoři mají tendenci akcie nakupovat ale i prodávat s velkou euforií, což jinými slovy znamená nakupovat je za vysoké ceny a za nízké se jich zbavovat. Toto je chyba, protože korekce jsou stejně tak nedílnou součástí akciového trhu jako jeho nové rekordní úrovně. Emoce a z nich plynoucí neuvážená jednání vedou až příliš často k nesprávným rozhodnutím.

04 – Příliš mnoho akcionismu

„Velké střídání z kapsy vyhání“ praví staré burzovní přísloví. Na druhou stranu není pochyb o tom, že dlouhodobé investování do trvale úspěšných akcií se zpravidla vyplácí. Občasná kontrola jednotlivých položek na účtech cenných papírů se sice doporučuje, nemělo by však docházet příliš často k jejich přeskupování. Inteligentní alternativou pro soukromé investory mohou být široce diverzifikovaná portfolia – například Top Companies Concept – skládající se z několika jednotlivých akcí nejlepších společností z celého světa, zaštítěná velice kvalitním investičním managementem. Jako klient se v takovém případě nemusíte starat ani o sestavování či opětovné vyvažování portfolia, neboť tuto starost za vás přebírá profesionální správce aktiv.