Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.

Tentokrát je na řadě písmeno “F”.

Fond fondů: 

Fondy fondů jsou investiční fondy, které investují do jiných fondů, takzvaných cílových fondů, aby dosáhly co největší diverzifikace (rozptylu rizik).

Velkou výhodou pevně úročeného dluhopisu je možnost bezpečného plánování úroků, je ale dobré dbát na bonitu, protože v případě insolvence může hrozit ztráta jistiny.

Fondový správce:

Správce fondu je profesionální investiční manažer, který spravuje majetek investorů investičních fondů podle investičních směrnic daného investičního fondu. Správce soudu se snaží výhodně investovat a množit majetek fondu s ohledem na šance a rizika.

Fixní úroková sazba:

Fixní úroková sazba je úroková sazba úvěrů a spořicích účtů po celou dobu splácení nebo vkladu. Opakem je variabilní úroková sazba, jež je pravidelně znovu propočítávána a stanovována. U dlouhodobých úvěrů je možná i kombinace obou sazeb, přičemž fixní úroková sazba platí po předem stanovenou a fixovanou dobu. Fixní úroková sazba chrání před pravidelným zvyšováním úroku a usnadňuje dlužníku výpočet jeho splátek, ovšem je nutno uvážit, že při případných poklesech úrokové sazby se úroková sazba nesnižuje.

A / B / C / D / E / F / G /