Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.

Tento příspěvek se soustředí na písmeno “D”.

Dluhopisy: 

Jde o cenný papír, který věřiteli zaručuje splacení a sjednaný úrok.

Dollar cost averaging:

Dollar cost averaging je efekt, který má vzniknout při pravidelném investování stejné částky do cenných papírů. Investor získává při vyšší ceně méně podílů fondu a při nižší ceně více podílů. Dlouhodoběji získává takto investor průměrnou kupní cenu. Investor se vyhýbá nebezpečí, že by při stoupajících kurzech kupoval a při klesajících prodával (stádní pud).

Devizy:

Pojem “devizy” pochází z ekonomie a finančnictví, znamená platební prostředky v zahraničních měnách (cizí měny). Při devizových obchodech mezi finančními ústavy se pojem používá s užším významem, chápeme jím výhradně peněžní prostředky na bankovních účtech u zahraničních bank.

Depozitní poplatky:

Depizit je v bankovnictví a ve světě financí obecně účet, na kterém je možno provádět obchody s cennými papíry, tzn. nákup, prodej a převody podílů, a vést stavy cenných papírů. Za tuto správu a deponování cenných papírů účtují banky poplatky zvané depozitní poplatky.

A / B / C / D / E / F / G /