Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.

Tento příspěvek se soustředí na písmeno “C”.

Cenný papír: 

Cenným papírem se rozumí obchodovatelný finanční nástroj, který lze nakoupit nebo prodat. Cenným papírem jsou zejména akcie, dluhopisy, podílové listy, ETF/ETC, warranty, certifikáty, opční listy, směnky, šeky, investiční kupóny, listinné kupóny, náložné listy, cestovní šeky, skladištní listy nebo skladové listy a jiné.

Cash flow:

Cash flow je ekonomická veličina, která vyjadřuje čistý příjem likvidních prostředků, označovaný také jako pozitivní peněžní tok, a čistý výdej, zvaný také negativní cash flow, během určitého období. Cash flow se používá především k posuzování likviditní situace podniků.

Crowdfunding:

je alternativní způsob financování. Tento způsob získávání financí je stále oblíbenější především u projektů, zavádění nových produktů, podpoře startupů nebo při realizaci obchodních záměrů. K získání vlastního kapitálu se většinou používá internet, většinou v podobě tichého společenství většího množství osob (investorů).

A / B / C / D / E / F / G /