Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.

Tentokrát je na řadě písmeno “E”.

Efektivní úročení: 

Efektivní úročení je skutečný výnos kapitálové investice po zohlednění délky období a všech příjmů a výdajů. U úvěrů chápeme efektivní úročení jako skutečné zatížení dlužníka náklady z úroků, provizí a poplatků při zohlednění termínů platby úroků a umořování.

EURIBOR:

European Interbank Offered Rate, krátce Euribor, je úroková sazba, za kterou si banky vždy dopoledne v Evropské měnové unii nabízejí peníze. Euribor je považován za důležitou referenční sazbu u eurových úvěrů a byla zavedena 1. ledna 1999, společně se zavedením eura, Evropskou bankovní federací (EBF) a Financial Markets Association (ACI).

Emitent:

Emitent je subjekt, který vydává (emituje) cenné papíry. Akcie jsou emitovány (vydávány) podniky. V oblasti obligací mohou jako emitent vystupovat rovněž veřejnoprávní korporace, stát, jiné instituce a podniky.

Evropská centrální banka:

Evropská centrální banka (EZB) je nejvyšší orgán, který řídí měnovou politiku pro 19 členských států Evropské měnové unie. Primárním cílem Evropské centrální banky je udržování cenové stability v eurozóně a udržení kupní síly eura.

A / B / C / D / E / F / G /