Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.  

Tento příspěvek se soustředí na písmeno “B”.

Blue Chips:

Akcie s velkým obratem nejvyšší jakosti a prvotřídních podniků, na jejichž vývoji kurzu jsou založeny nejdůležitější indexy. Normálně podléhají blue chips menšímu kolísání. Klasické blue chips jsou například: BASF, Allianz a Volkswagen.

Bonita:

Bonita znamená důvěryhodnost a tedy schopnost dlužníka dostát svým závazkům a splácet přijaté dluhy. Před udělením úvěru musí banka důkladně zkontrolovat bonitu žadatele. Při takzvaném hodnocení bonity banka srovná běžné měsíční příjmy s běžnými měsíčními výdaji.

Bezhotovostní peníze:

Bezhotovostní peníze jsou platební prostředky, které je možno v bankovnictví používat převodem z účtu na účet pomocí bezhotovostních zápisů. Dnes bezhotovostní peníze nemají písemnou podobu, nýbrž jsou obsaženy v databázích.

Běžný účet:

Slovo „žiro“ pochází z italského slova giro (okruh, oběh). Běžný účet dnes slouží k vyřizování každodenních peněžních obchodů. Příchozí a odchozí platby – například pravidelné platby nájmu nebo mzda, ale i jednorázové platby – probíhají pomocí běžného účtu.

A / B / C / D / E / F / G /