Požádali jsme špičkovou odbornici, aby nám objasnila, jak se koronavirová krize odráží na mezinárodních burzách. Paní Elham Ettehadieh z představenstva Partner Bank AG, reflektuje současný vývoj a nahlíží na mezinárodní akciové trhy. Vysvětluje nám, jak úspěšně přežít krizi pomocí zdravého portfolia.

Paní magistro Ettehadieh, úvodem možná jedna zcela osobní otázka: Jak se Vám vede v této době?

Paní magistro Ettehadieh: “Velmi dobře, jsem nesmírně vděčná – za zdraví své i mých blízkých, za to, že žiji v takto dobře organizované zemi i za mou práci, která mne naplňuje a kterou mohu i nadále vykonávat. A zvýšená míra práce z domova má také své výhody – v Homeoffice mohu nosit pohodlnější obuv.”

Paní magistro Ettehadieh
Paní magistro Ettehadieh

Od března letošního roku se náš všední život výrazně změnil. Do našich životů vstoupil virus Covid-19, od té doby je společníkem v našem každodenním životě a podle mnoha odborníků tomu tak bude i nadále po dlouhou dobu. Všichni jsme začali pociťovat okamžité dopady na naše osobní zvyklosti. Jak koronavirus ovlivnil od března kapitálové trhy?

Paní magistro Ettehadieh: “V uplynulých týdnech jsme byli svědky historických rekordů. 16. března jsme například zaznamenali nejvýraznější pokles na burzách od října 1987, o dva dny později dosáhl index volatility na S&P 500, který měří kolísání kurzu 500 nejvýznamnějších amerických společností, nejvyšší hodnoty od roku 1990. V USA přibylo díky krizi více než 30 milionů nezaměstnaných, přičemž ještě na konci roku 2019 tam dosahovali téměř plné zaměstnanosti. Avšak na kapitálových trzích nejsou jen poražení, ale také vítězové: na konci března zaznamenal index Dow Jones Industrial Average nejsilnější třídenní nárůst +21,3 procent od roku 1931 a duben 2020 představoval vůbec nejsilnější měsíční zisky na amerických burzách od roku 1987. Je zajímavé, že investoři, kteří investovali do kvalitních akcií špičkových společností, na konci dubna zaznamenali ve srovnání s hlavními akciovými indexy jen nepatrné ztráty a v některých případech dokonce navyšovali.”

Jak se tato situace projevila v Partner Bank AG samotné?

Paní magistro Ettehadieh: “Banka Partner Bank má za sebou úspěšné první čtvrtletí roku 2020. Náš investiční management si díky svému strategickému zaměření a investiční filozofii vedl skvěle a obrat nových klientů se vyšplhal na tříletý rekord.”

Krize bohužel přicházejí opakovaně: Je možné stávající krizi srovnat s těmi předešlými? Co je jinak oproti finanční krizi v roce 2008?

V roce 2008 šlo o krizi v bankovnictví a ve financování nemovitostí, přičemž Spojené státy americké nebyly ochotny intervenovat a Evropané zachraňovali podkapitalizované banky masivními státními dotacemi. Bylo však jasné, že se krize vrátí, protože státní zadlužení se neustále prohlubovala a stejně tak i nerovnoměrné rozdělení příjmů a bohatství jak v jednotlivých zemích, tak i mezi zeměmi navzájem. Nyní máme rok 2020 a tyto extrémy ještě více narostly. 40 procent Američanů má úspory menší než 400 USD. V případě krize vyvolané externími okolnostmi, jako je Corona, strádají zejména tyto vrstvy obyvatel, protože v případě ztráty zaměstnání přicházejí o zdravotní pojištění.

Tentokrát však vlády na celém světě zareagovaly okamžitě a masivně pumpovaly biliony dolarů a eur do ekonomiky a trhů, aby zabránily kolapsu. Tyto intervence přerostou v ještě větší dluhové riziko, budou znehodnocovat úspory obyvatel a zatíží budoucí generace. Trpět budou zejména lidé bez vzdělání a bez práce. Ale také ti, kteří ponechávají své rezervy v peněžních aktivech. Profitovat budou nejlepší světové firmy a majetek uložený ve zlatě, stejně jako ti, kteří mají vlastní bydlení, resp. vlastní nemovitosti.

Zadlužit se přespříliš je nebezpečné, neboť hotovostní prostředky jsou důležité, ale stejně tak i příliš velké množství likvidity ve formě peněžních aktiv na vkladních knížkách, neboť tam dochází k jejich devalvaci. Existuje dostatek příkladů, jak ze současnosti, tak i z minulosti.”

Jak se v představenstvu soukromé banky vyrovnáváte se současnou situací, rozdělením činností mezi prací z domova a v kanceláři?

Paní magistro Ettehadieh: “Díky našemu obchodnímu modelu velice dobře. Digitalizace již pokročila natolik, že se nám podařilo zajistit plynulý bankovní provoz a i já jsem se všemi v bance ve spojení prostřednictvím Microsoft Teams. Zaměstnanci, obchodní partneři ale i sami klienti velice rychle přesedlali na videokonference a tak se nám podařilo udržet kontakty i spolupráci – celkově dokonce intenzivnější, než tomu bylo dříve. Pro práci z domova během omezení v důsledku Covid-19 mi velmi pomáhalo disciplinované dodržování každodenní rutiny: ráno vstát ve stejnou dobu, zasportovat si, obléci se do business oblečení, „jít do kanceláře“ čili se posadit k pracovnímu stolu a dodržovat pevnou pracovní dobu i čas na odpočinek mimo obrazovku a klávesnici – to vše napomáhá vytvářet řád, strukturu a vyrovnanost.”

Vždy se říká, že člověk by se měl z krizí poučit – existují již teď ponaučení z této krize, pokud jde o „investování peněz“?

Paní magistro Ettehadieh: “Je třeba investice co nejvíce diverzifikovat. Investovat výhradně do nejlepších společností na světě, které obstály i v předchozích krizích. A zaměřit se na nepeněžní aktiva, jako jsou akcie, zlato a nemovitosti, aby čelila devalvaci peněz. Vyhnout se rizikovým investicím, jako jsou podřízené dluhopisy a špatní dlužníci.”

Která odvětví jsou podle vašeho názoru vítězi krize – a tedy potenciálně také dobrým nákupem akcií společností z těchto odvětví?

Paní magistro Ettehadieh: “Jednoznačnými vítězi se staly některé špičkové technologické společnosti a jednotlivé společnosti farmaceutického průmyslu. Překvapivě dobře ale obstála i celá řada špičkových firem v oblasti spotřebního zboží, zdravotnického a zábavního průmyslu, nebo je alespoň lze znovu po dlouhé době nakoupit levněji.”

Kdo chce zůstat nezávislý na vývoji na akciových trzích, sází obzvláště v době krize na zlato. Aktuálně jsme také zažívali přímo „hon“ na zlato. Vyplatí se nyní začít a zlato nakupovat?

Paní magistro Ettehadieh: “Zlato může jít dál nahoru. 3 000 $ nebo i více za unci je při objemu peněz, které se aktuálně tisknou, možné. V každém případě si zlato zachovávalo hodnotu ve všech světových krizích za posledních 1000 let.”

Myslíte si, že po této krizi budeme žít v jiném světě? Jak bude vypadat svět po aktuální krizi?

Myslím, že ano. Bez ohledu na to, jak těžké momentálně věci jsou a jak blízko se některé části společnosti dostávají na meze jejich únosnosti – lidstvo si touto zkouškou ohněm musí projít a vystoupit z ní s větším poznáním a hlubším pochopením přirozené jednoty a vzájemné závislosti. Každý z nás může ve svém soukromém, ale i profesním životě přispět ke zlepšení naší společnosti – společnosti udržitelného míru a prosperity pro všechny. 

Je třeba se však vydat na trnitou cestu a udělat vše pro to, abychom na ni byli dobře vybaveni. V oblasti osobního zabezpečení to znamená, že velké části majetku musí být drženy v nepeněžních aktivech, aby přežily nepřímé účinky krize nebo aby z ní vyšly ještě více posíleny: investice do nemovitostí, kvalitních akcií a rezervy ve fyzickém zlatě. Klíčem jsou profesionální a osobní finanční poradenství a podpora.

Člověk je sociálně založená bytost. Z dlouhodobého hlediska pro něj není život v izolaci myslitelný. Jak informují média, lidé se nyní stále více vracejí do obchodů, aby navazovali sociální kontakty. Jsem si jista, že náš obchodní model s poradenstvím bude velmi žádaný, protože lidé nakonec chtějí mluvit s dalšími lidmi a nechtějí z dlouhodobého hlediska zůstat poustevníky. Krize spoustu věcí vyjasňuje. Na čem v životě opravdu záleží? Mám rád svou práci? Mnozí také chtějí profesní změny, nebo se budou muset změnit oni sami a přijmout vedlejší pracovní úvazky, neboť v koronavirové krizi nebudou dlouhodobě schopni udržitelně žít z příjmů ze svého hlavního zaměstnání. Vedle zákonného zabezpečení se zvyšuje povědomí o nutnosti vytvářet soukromé rezervy. Pokud je málo zaměstnaných, trpí tím také důchodový systém a je o to důležitější postarat se sám o sebe a své blízké a zajistit si kvalitu života pro budoucnost.”