Většina lidí na tomto světě považuje spoření – ať už se jedná o zajištění bezstarostného stáří nebo prostě jen finančně nezávislý život a plnění si svých cílů a přání, jakými jsou například vlastní bydlení, auto snů, dlouho plánovaná exotická dovolená apod. – za naprosto smysluplné a žádoucí. Nicméně celá řada statistik dokládá fakt, že my lidé zpravidla přesto nespoříme. Proč je pro nás tedy poznatek, že „spoření má smysl“ tak těžké uskutečnit?

Důvody mohou být různé. Často asi hraje úlohu nedostatečný finanční prostor. Po odečtení měsíčních pravidelných výdajů většinou zbývající volné finanční prostředky nebývají příliš vysoké, což často umocní dojem a přesvědčení, že není možné si cokoliv ukládat stranou. Navíc jsme denně vystavováni novým lákadlům vedoucím nakonec k neplánovaným nákupům, což se samozřejmě odrazí i v našich měsíčních výdajích. Často ovšem důvod bývá mnohem banálnější – proč spořit už teď? Do důchodu je přeci ještě tak daleko. Na to, abychom začali, máme ještě spoustu času. Ano, v podstatě legitimní argument, nicméně jaké může mít důsledky, nám jednoznačně dokáže finanční matematika. Již jenom samotný efekt úročení úroků (Cost-Average) se může nadproporcionálně projevit každý měsíc, o který začne střadatel spořit dříve.

Co tedy udělat? Jaké kroky podniknout a začít spořit?

5 spořicích tipů pro úspěšný start:

01_Získat přehled

Je překvapující, že spousta lidí nemá vůbec žádný přesnější přehled o své vlastní finanční situaci. Doporučuje se proto si sestavit vlastní finanční rozpočet. Sepsat si všechny měsíční příjmy a výdaje, pouze tak člověk získá přehled o své finanční situaci a pozná, kde má potenciál možných úspor.

02_Úspory nákladů

Často jsou to právě pravidelné pevné měsíční výdaje, které bývají příliš vysoké a každý měsíc se postarají o to, že volných finančních prostředků zbývá pomálu. Pevné výdaje jsou výdaje, které se hradí každý měsíc určitou pevně danou částkou a mezi takového výdaje se řadí například platba nájemného, elektřiny, platby za mobilní telefon, internet apod. Podaří-li se najít mezi těmito platbami alespoň drobné snížení, je vyhráno.

03_Definování cílů 

Jasný cíl úspor zvyšuje motivaci ke spoření, ovlivňuje ale současně i jeho způsob. Spoří-li člověk na svoje vlastní bydlení, auto svých snů či dlouho plánované cestování, je snáze schopen peníze ukládat stranou. Pouze člověk, který přesně ví, kolik kdy bude potřebovat svých finančních prostředků, se může vydat hledat vhodné produkty s adekvátními dobami spoření. Vždy je přitom ovšem důležité mít na paměti možná rizika.

04_Vhodná forma spoření  

Poté, co si člověk definuje svůj cíl úspor, má jej před očima a současně ví, jakou částku chce a může spořit, už vlastně potřebuje jen vhodnou formu spoření tak, aby se mohl dostat ke svému cíli. Dnes je samozřejmě možné se o všem dočíst, informovat se, využít internet a dovědět se potřebné – je ale také možné svěřit se do péče odborníkům. Svět financí dnes skýtá nepřeberné množství možností a produktů, které začínají být postupem času stále komplexnější. Začíná tedy být obtížné vyfiltrovat si pro sebe ten nejvhodnější produkt respektive ideální řešení. Doporučuje se proto se každopádně obrátit na majetkového poradce a společně s ním si vypracovat strategii investování.

05_Disciplína  

Klíčem k úspěchu je každopádně výdrž. Vybudovat si něco dlouhodobého nebo si uskutečnit svoje cíle často není možné ze dne na den. Pro koho je obtížné vykazovat každý měsíc potřebnou disciplínu, tomu nelze než pravidelný plán spoření jen doporučit. Částka naplánovaných úspor pak již jen každý měsíc automaticky odejde správným směrem, aniž by se člověk musel o cokoliv starat.

author
matthias wolfgruber