Zlato má odjakživa nejen velkou přitažlivou sílu, ale má nad námi lidmi i zcela zvláštní moc. Ale jak už to tak v životě u spousty věcí bývá – a zlato není výjimkou – vede se na toto téma celá řada racionální i iracionálních diskusí. O smysluplnosti investování do zlata koluje spousta mýtů a nejrůznějších názorů. Faktem ovšem zůstává: fyzické zlato má jako příměs ve vyváženém portfoliu každopádně své opodstatnění.

Proč tomu tak je?

Jedním z nejdůležitějších argumentů investování do zlata je každopádně jeho funkce zajišťování. Zlato může chránit před inflací, hovoří se o něm jako o krizové měně, dokonce jako o „jistém“ nástroji v „nejistých“ dobách. Je zcela neoddiskutovatelné, že zlato ve své dlouhé historii přežilo již spoustu krizí a dob nouze a nikdy přitom neztratilo zcela na své hodnotě. Ba přesně naopak: právě v těžkých dobách sahá spousta investorů zpět po opci investování do zlata, aby své peníze ochránili před ztrátami. Právě tato zvýšená poptávka poté zpravidla vede k navyšování ceny zlata.

Kdo tedy má strach z nadcházejícího pádu měn, kdo se obává, že brexit, aktuální politické konflikty a hrozící nebezpečí terorismu povedou k další krizi – a tím pádem k totální ztrátě svých investic, měl by alespoň malou část svého majetku investovat do fyzického zlata. Dle mínění expertů by se tento malý podíl měl pohybovat mezi deseti a dvaceti procenty celkového portfolia a měl by být v podobě zlatých mincí nebo uncí uložen v bezpečném trezoru.

Jelikož jsou zásoby zlata celosvětově omezené, udržuje si tento drahý kov svoji jistou peněžní hodnotu. Na rozdíl od nových takzvaných alternativních instrumentů, jakými jsou například kryptoměny, akceptuje se zlato jako platební prostředek již po staletí. Zlato se v podstatě uznává po celém světě. Eurem například po celé Evropě platit nemůžete, zlato je jako platební prostředek nebo prostředek směny použitelné všude.

Zlato se také často vyvíjí anticyklicky vůči akciovým trhům, což opět znamená, že v portfoliu může být schopné vyrovnat výkyvy nebo je alespoň zmírnit, sehrává tedy roli „většího lesku“ a diverzifikace.

V porovnání s klasickými formami investování je zlato velmi flexibilní. Může být kdykoliv vyměněno zpět na peníze. U klasických forem investování jako např. stavebního spoření nebo životního pojištění lze toto provést jen obtížně. Ve prospěch zlata navíc hovoří i skutečnost, že investování do zlata není komplikované a lze jej snadno pochopit. Fyzické zlato je hmatatelné, pro každého člověka je to pojem a vedle zajištění správy v bezpečném (bankovním) trezoru postačí už jenom vývoj této své investice z povzdálí pozorovat.

author
matthias wolfgruber