Jako soukromý investor musí člověk čelit výzvám již na začátku svého rozhodnutí investovat. Rychle se měnící finanční trhy, rostoucí počet nových a stále komplexnějších investičních produktů, zostřené zákonné rámcové podmínky i technický pokrok s neustále inovovanými investičními instrumenty pochopení celé situace pro jednotlivce značně komplikují. Všechno tedy hovoří ve prospěch toho, aby investor využil podporu a know-how odborníků. Zásadní otázka přitom zní: majetkové poradenství nebo správa majetku?

U klasického majetkového poradenství, při kterém investiční poradce doporučí investorovi v závislosti na jeho konkrétní potřebě buď nákup, nebo prodej investice, se investor následně musí sám rozhodnout. U správy majetku pověří investor profesionálního správce majetku, aby na základě konkrétního zadání v daném investičním rozpětí jeho majetek samostatně spravoval.

Profesionální správa majetku nabízí těchto 5 výhod:

01_Experti

Soukromí investoři profitují z profesionální expertízy majetkového poradce. Ten denně analyzuje, vyhodnocuje a optimalizuje portfolio dle zadání investora tak, aby naplňovalo předem společně definovanou investiční strategii. Zohledňuje přitom vždy individuální potřeby, přání a cíle i rizikový profil klienta. Tyto parametry se definují v rámci poradenského rozhovoru na začátku spolupráce. Majetkový poradce tak má možnost rychle a flexibilně jednat a reagovat na změny na trzích. Klient v této podobě zpravidla získá profesionální management a v důsledku toho pak lepší poměr mezi možnými riziky a výnosy než by tomu bylo v případě jednotlivé investice.

02_Investování a jeho hlídání

Správce majetku přebírá kompletně realizaci celé investiční strategie. V ideálním případě ví, kde a jak nejlépe nakoupit a prodat vybrané investiční produkty a za klienta provádí všechny transakce, které jsou s těmito obchody spojené. Portfolio neustále sleduje a v případě potřeby jej upravuje podle aktuální situace a podmínek, přičemž má neustále na zřeteli konkrétní investiční strategii.

03_Faktor času

Klienti se správou majetku získávají využíváním této služby něco zcela zásadního – čas. Většina lidí nemá čas ani chuť se zabývat intenzivněji tématem financí jako takových, natož pak detailním děním kolem kapitálových trhů. I dané problematiky znalý soukromý investor by na správu svého vlastního majetku potřeboval nesčetně krát více času, aby byl schopen provádět potřebné rešerše, analýzy a transakce.

04_Transparentnost

Přestože správu majetku vykonává správce samostatně, neznamená to, že investor nemá možnost náhledu na realizované transakce, změny či vývoj svého portfolia. Ba právě naopak: jeho majetková situace je na základě pravidelných reportů předkládaných správcem majetku zcela transparentní.

05_Infrastruktura

Soukromý investor využívá prostřednictvím správy majetku její infrastrukturu. Sám by nebyl schopen si ji v takovém rozsahu vybudovat. Správce majetku má přístup ke studiím, rešerším a analýzám, na jejichž základě pak může činit fundovaná investiční rozhodnutí. Z těchto možností přístupu k informacím tak profituje každý klient majetkové správy.

author
matthias wolfgruber