Seminář 03 v rakouském horském středisku Wildalpen je prvním krokem vzdělávání našich vedoucích spolupracovníků. Na tomto semináři přednášejí a školí nejúspěšnější obchodní partneři společnosti vion témata spojená s prodejem, zapracováním nových zájemců, plánováním aktivit, sjednáváním schůzek apod.

autor Michael Kottnig

Žijeme ve světě, kterému dominuje rychlost. Vše je stále rychlejší, auta, letadla, celý technický pokrok. Díky rychlosti je však dnes již také možné dostat se k jakýmkoliv informacím, nehledě na to, které oblasti či odvětví se týkají. Z internetu dnes člověk může získat i vysoce komplexní informace. Pokrok, který byl ještě před 30 lety naprosto nemyslitelný.

Je však otázkou, proč, když dnes každý může získat informace související s úspěchem, bohatstvím a naplněným životem, těchto věcí přesto dosáhne jen opravdu málokdo?

Odpověď není zas až tak složitá, protože většina lidí není schopna věci uskutečňovat. Je samozřejmě důležité o něčem vědět, mít know-how, ale opravdu něco udělat, to už je pro spoustu lidí nepřekonatelně těžké.

Lidé, kteří toho schopni jsou, bývají označováni jako lídři. Často se však tento pojem zkresluje, neboť někteří lidé si jako lídři začínají připadat již po krátké době, několika malých úspěších či kariérních stupních.

Cesta však bývá dlouhá a trnitá. Ve vionu se na trojkovém semináři věnujeme položení základních kamenů na cestě vývoje člověka do pozice vedoucího spolupracovníka v prodeji. Na semináři školí nejúspěšnější obchodní partneři vionu témata týkající se prodeje, zapracování nových zájemců, plánování aktivit, sjednávání schůzek apod.

V kariéře vionu je rozhodující, jak každý obchodní partner vykonávající poradenskou činnost bude všechna tato témata naplňovat. Předpokládá se, že silnou stránkou každého obchodního partnera bude poskytování kvalitního poradenství a vedení nových zájemců k této profesi. Nicméně i tady záleží především na tom, jak bude obchodní partner po absolvování semináře nabyté know-how předávat novým obchodním partnerům a zájemcům.

Jak tedy zkontrolovat, že předané know-how používají noví obchodní partneři v praxi? Jak zvládat situace, aby aktivity nových obchodních partnerů, které se na začátku každého měsíce společně s vedoucím spolupracovníkem stanoví, také přinášely viditelné výsledky?

Úkolem vedoucího spolupracovníka je zapracovávat nové obchodní partnery a napomáhat jim k dobrým výsledkům. To je náplň vzdělávání formou přednášek vedoucích spolupracovníků.

Na každém trojkovém semináři se také těšíme na to, až budeme v křišťálově čisté peřejnaté horské říčce Salze ve štýrských dolnorakouských vápencových Alpách společně s našimi novými obchodními partnery sdílet zážitek společného raftingu. V několika člunech sjíždíme místy odvážným, místy riskantním způsobem přibližně sedm stupňů Celsia studenou řeku a čelíme výzvám, jež nám připravila matka příroda.

Outdoorové aktivity sehrávají v našich seminářích pokaždé poměrně významnou úlohu, neboť představují velké paralely s reálným životem. U raftingu zpravidla sedí šest nebo osm osob v jednom člunu. Společně s nimi je ve člunu vůdce raftu (zadák), který odpovídá za bezpečnost posádky a bezproblémovou jízdu. Každý ve člunu vykonává důležitou funkci, někdy se musí veslovat, poté přenést váhu na jednu polovinu člunu, občas se dokonce vesluje proti proudu řeky. Snaží-li se někdo s nadměrnou motivací předčit roli zadáka, hrozí nebezpečí, že ohrozí celý tým ve člunu. Proto je nutné se striktně držet pokynů zadáka.

Stejně tak i v každodenním životě, a jedno v jaké skupině lidí, existuje vždy někdo, kdo se musí ujmout vedoucí pozice. Není to věc pro každého, občas to může být i těžká zkouška, ale především jde o odpovědnost.

V budoucích letech chceme růst a mít spoustu spokojených klientů. Pro tento náš projekt je důležité mít ve vlastních řadách lidi, kteří budou připraveni převzít odpovědnost a chtít se vyvíjet do pozice vedoucích spolupracovníků.

Právě pro naplnění tohoto cíle pořádáme trojkový seminář, kterého se musí bezpodmínečně zúčastnit každý vioňák. Na čerstvě vylíhnuté trojkaře čeká na semináři spousta legrace, zábavy,  dobrodružství a množství podnětů od našich nejúspěšnějších obchodních partnerů!