life coach Christoph Zettl v exkluzivním rozhovoru.

Christoph Zettl je life coach a cross fit podnikatel. V otázkách osobnostního rozvoje stojí po boku i samostatně působícím obchodním partnerům společnosti vion. Staví na uceleném konceptu zahrnujícím v sobě oblasti duchovního rozvoje, schopností a vlastního zdraví. V prvním exkluzivním rozhovoru Christoph Zettl vysvětluje, jakým způsobem provází vývoj osoby člověka v osobnost. V následujících spotech life coach Christoph Zettl prozradí, jak se vydat na úspěšnou kariérní cestu a jakým způsobem je možné se dostat až na její samotný vrchol.

Kdo je life coach Christoph Zettl?

Christoph Zettl: V mé společnosti life coach Trainings GmbH jsem si za cíl vytyčil vyškolit kompletně a komplexně své klienty tak, aby mohli být dlouhodobě pracovně úspěšní a odpovídajícím způsobem se těšit i svému tělesnému zdraví.

Jak to děláš?

CZ: Můj koncept se zakládá na třech pilířích a člověk musí být v každém z těchto pilířů přiměřeně zdravý, jinak je to totiž dle mého názoru nemožné být úspěšným. Ve svém konceptu stavím na pilířích mentální kompetence, schopnosti konat a oblasti zdraví.

Prosím vysvětli nám to detailně.

CZ: Mentální kompetence je schopnost emocionálně čelit překážkám, problémům a výzvám, znovu a znovu se motivovat a naučit se disciplíně jít si svou vlastní cestou. U schopnosti konat jde o to, že aby člověk mohl být úspěšným podnikatelem, je důležité nejen jeho vnitřní nastavení, ale i správná strategie. Pro určitý cíl se sice mohu rychle nadchnout, pokud mi ale nikdo neřekne, jak mají vypadat konkrétní kroky, abych tohoto cíle dosáhl, vyprchá časem veškerá moje motivace. Třetí a podstatný bod je zdraví, které je ovšem bohužel často nesmírně podceňováno. V roce 2015 jsme provedli studii s více než 100 účastníky, ze které jasně vyplynulo, že díky zlepšení všeobecného zdravotního stavu se ruku v ruce zvýší i produktivita a výkonnost.

Proč tomu tak je?

CZ: Je třeba si to představit takto: když je člověk zdravý, má k dispozici 100 procent na to, aby splnil své úkoly. Je-li nemocný, je zcela normální, že podává menší nebo také neodvádí žádné výkony. Existují ale také nemoci, se kterými se sice dá pracovat, člověk ale u nich nikdy nemůže čerpat ze 100 procent své zásobárny energie. Tyto druhy nemocí vyplývají z psychické námahy, nesprávné výživy ale i nedostatku, resp. nesprávného pohybu.

A kde tedy začíná pole působnosti life coache?

CZ: Naším úkolem je vytvořit společně s našimi klienty všeobecný a komplexní program, ve kterém budeme všechny tři oblasti optimalizovat. Díky němu se stanou produktivnějšími, budou se těšit dlouhodobému zdraví a zvládnou dosažení vytyčených cílů.

Co je na metodě life coach výjimečné?

CZ: Klienty pouze slepě nemotivujeme, nýbrž se snažíme o to, aby u nich vykrystalizovaly podstatné předpoklady pro splnění cílů. Jinak je to motivace nedbalá. Člověka jako takového je možné namotivovat jakýmkoliv směrem, když se ale o něj nebudu starat, svého cíle nedosáhne. To se může stát pouze prostřednictvím smysluplného doprovázení na cestě k cíli.

Co přesně děláš jako life coach pro obchodní partnery vionu?

CZ: Rostoucí úspěch vyžaduje také rozvoj osobnosti. Na life coach seminářích se specificky zaměřujeme na nutné vývojové kroky obchodních partnerů vionu. Coaching se odehrává v rámci pětistupňového konceptu. V prvním kroku je nutné zdokonalit se ve stávajícím řemesle. Ve druhém kroku jde o to zjistit své osobní hranice, překonat je a položit základní kámen vlastní osobní vize zaměřené na vytváření hodnot. Ve třetím kroku rozvíjíme schopnosti, které jsou nutným předpokladem vedoucího pracovníka pro to, aby úspěšně mohl vést svůj tým a koučovat jednotlivé členy. Poté, co člověk již mnohého dosáhl, jeho každodenní návyky se etablovaly, jde nyní o to, se právě z těchto rutin vymanit. Neboť právě stereotypy nás limitují v možnostech vlastního úspěchu. V pátém kroku se zaměřujeme na leadership a komunikaci – a především pak na vlastní zdraví a zviditelnění tohoto potenciálu. Já osobně si vždy jako cíl kladu umožnit obchodním partnerům vionu zůstat na vrcholu své výkonnosti a paralelně s tím se těšit i svému dlouhodobému zdraví a odpovídající míře úspěšnosti.

Co tě přimělo k tomu vydat se na tuto cestu?

CZ: Po vyučení se v technickém oboru jsem dospěl k závěru, že mě tento obor z dlouhodobého hlediska nebude dělat šťastným. Jelikož jsem byl od dětství vášnivým sportovcem, začal jsem sport ve Štýrském Hradci studovat. V průběhu studia jsem navštěvoval i kurz psychologie. Můj tehdejší profesor Dr. Kogler, který měl na starosti ženský kádr rakouského lyžařského svazu, mi ukázal, že k tomu, aby byl sportovec úspěšný, je zapotřebí mnohem více než jen tréninkové plány a správná výživa. Toto poznání mne již nepustilo a pak už jsem jen dál pokračoval s coachingovými kurzy, školeními NLP, vyškolením na životního a sociálního poradce až k dokončenému studiu coachingu a vývoje organizace.

Jak nakládáš s výzvami?

CZ: Výzvy na nás čekají pouze tam, kde je chceme vidět. Když máme sebevědomí a víru v to, že tyto výzvy, před kterými stojíme, dokážeme pokořit, zvládneme to. Problém u výzev spočívá v tom, že když se jim člověk nepostaví a opustí systém, aby se jim vyhnul, tak jej přesně tyto výzvy později ve stejné podobě znovu doženou. Brání-li se člověk pokoření výzev, které mu připravuje sám život, nemá šanci se vyvíjet.

Mohl bys našim čtenářům dát tipy pro každodenní život, díky kterým se stanou úspěšnými?

CZ: Nic není tak horké, jak se uvaří. I když má člověk v první chvíli pocit, že je toho na něj moc, je důležité se zhluboka nadechnout, danou věc relativizovat a popřemýšlet nad všemi možnostmi – tím myslím nad těmi příjemnými i méně příjemnými. Člověk pak uvidí, že i když se jedny dveře zavřou, stále zbývá mnoho možností otevřených. Možná tyto možnosti nejsou takové, jaké jsme si je na začátku přáli mít – ale stále jsou to možnosti. S tímto vědomím, že vždy existuje více možností, se mohu vyvíjet prakticky jen vzhůru.

Pokud existuje nějaké tajemství úspěchu, mohl bys nám je prozradit?

CZ: Buď můžeš hrát loterii a sázet na to, že osud nemáš ve svých rukách a že to za tebe vyřídí někdo jiný. Anebo člověk udělá to, co řekl Billy Cox – americký motivační trenér: V životě existují jenom dvě věci, které mohu sám rozhodnout a ovlivnit. Jsou jimi mé nasazení a vášeň.

facts

zur person:

Christoph Zettl, MSc
21.11.1984
Majitel life coach Trainings GmbH a jednatel dvou Crossfit studí ve Štýrském Hradci a Gleisdorfu

Vzdělání:
Studium coachingu, NLP Master practictioner, studium životního a sociálního poradenství, akademické studium coachingu, studium coachingu a vývoje organizace

Záliby:
rodina, sport, vývoj nových obchodních příležitostí

www.crossfit-urkraft.at
www.life-coach.cc

author
klaus peternel