Lidé potřebují mít kolem sebe lidi, kteří by jim stáli po boku, až se dostanou do situace, kdy budou chtít investovat své tvrdě vydělané peníze tak, aby mohli dosáhnout svých aktuálních i budoucích osobních cílů. Budoucnost patří profesi majetkového poradce. Ale proč tomu tak je?

Majetkový poradce – povolání s budoucností a perspektivou, neboť …

… neustále roste množství finančních produktů a v důsledku digitalizace a nových technologií narůstá i jejich komplexnost.
Ohlédneme-li se dnes o deset nebo dvacet let zpátky do minulosti a srovnáme-li ji s dneškem, uvidíme změny v podstatě ve všech oblastech našeho života. Nejmarkantnější rozdíly se projevily v oblasti technologií – a teď k sobě buďme zcela upřímní: kdo by si byl před dvaceti lety pomyslel, že dnes bude každý člověk vlastnit chytrý telefon a pobíhat s ním po světě. Stejné je to ale i v dalších odvětvích jako je medicína, výzkum, energie, mobilita apod., všude jsme zaznamenali obrovské pokroky a změny formující nový způsob našeho života.

Tento vývoj se samozřejmě nezastavil ani před finančními trhy. Doslova „exploze“ nejrůznějších variant produktů, masivní nabídka a otevření kapitálových trhů začaly prolínat až k drobným investorům. Ano, všechno je to v podstatě pozitivní vývoj. Kdo se v tom ale má na druhou stranu stále ještě vyznat? Pro laiky, průměrné občany, kteří se jak známo vývojem na trzích zabývají zřídkakdy, spíše ale vůbec, je dnes téměř nemožné vyfiltrovat si z nabízené škály produktů pro ně ten nejvhodnější. Na to je v těchto případech zapotřebí už profesionál – majetkový poradce.

… Banky a pojišťovny ruší pracovní místa a zavírají své pobočky.
V uplynulých letech se přiostřil ještě i další trend. Doby, kdy banky a pojišťovny ve velkém vytvářely nová pracovní místa, již dávno patří minulosti. Klasický bankovní poradce a pojišťovací makléř je stále více vytěsňován počítači a automaty. Tento vývoj ovšem není specifikum týkající se pouze bank a pojišťoven, zmiňovaný trend dokonce vedl již v loňském roce v rámci volební kampaně k četným diskusím o zavedení možné „strojové daně“. Faktem je, že redukování osobního poradenství, sítí bankovních poboček i jejich servisu budou i v budoucích letech s velkou pravděpodobností dále pokračovat.  Citelně se to projeví především v oblastech venkova.

… poptávka po profesionálním poradenství a péči neustále roste.
Rušení pracovních míst a zavírání poboček na jedné straně – rostoucí poptávka po kvalitním finančním poradenství na straně druhé. Co tento vývoj přinese? Stále více se rozvírající nůžky v oblasti poskytování poradenství. Tyto nůžky je zapotřebí zavřít! Osobní kontakt, dobrý pocit z toho, že člověk má někoho, kdo mu po celý život bude stát po boku a radit v záležitostech kolem financí, možnost obrátit se na někoho v případě otevřených otázek, to všechno jsou věci, po kterých lidé neustále volají. Zcela právem.

… důvěra lidí roste.
Zákonné rámcové podmínky pro výkon živnostenské profese majetkového poradce se v uplynulých letech neustále přiostřovaly. Svět financí jako takový je dnes jedním z nejvíce regulovaných odvětví vůbec. Vyškolení na živnostenskou profesi majetkového poradce prošlo dalším velkým rozšířením, aktualizací i celou řadou změn. Všechna tato opatření vedla k tomu, že paralelně s tím znovu narůstala i důvěra v tuto profesi a majetkový poradce se dnes ve společnosti opět těší vážnosti, jakou si právem zaslouží.

author
matthias wolfgruber