Každý z nás tu situaci dobře zná. V našem dlouhém profesním životě se často ocitáme před velkými a zásadními rozcestími. Všichni musíme odpracovat přibližně 40 let našeho života, abychom si mohli začít užívat zaslouženého důchodového odpočinku. Svůj profesní život a jeho naplnění by si měl tudíž každý dobře zvážit a promyslet. Je velmi důležité se správně rozhodnout. Jaký směr si zvolím? Změním povolání nebo firmu? Osamostatním se nebo zůstanu v zaměstnaneckém pracovním poměru? Právě u této otázky bývá pro mnohé z nás těžké se jednoznačně rozhodnout. Strach nakonec převáží a výčet nevýhod je dlouhý. Přesto se najdou i důvody, které jasně hovoří ve prospěch samostatnosti a dokáží člověka přesvědčit odhodlat se k tomuto kroku.

Čtyři výhody samostatnosti

01_svoboda.

Jednou z největších výhod – pokud ne největší vůbec – je volné nakládání časem. Rozhodnutí, zda člověk začne pracovat v osm hodin ráno anebo si jde nejprve zasportovat, užije si vydatnou snídani s rodinou a do pracovního modu se zapne třeba až v deset hodin dopoledne, je ponecháno každému na jeho svobodném rozhodnutí a vlastní odpovědnosti. Žádné píchačky, žádný šéf či vedoucí oddělení nesedí člověku za zády a nerozhoduje o tom, kdy a kde člověk musí být.

Obzvláště mladí lidé, takzvaná generace y, ale i mileniáni kladou u času stráveného prací velký důraz na flexibilitu. Tento trend se začíná výrazně projevovat a aktuálně vede již i k prvním politickým diskuzím na téma „flexibilizace pracovní doby“.

02_vlastní rozhodování.

Jako osoba samostatně výdělečně činná je člověk sám sobě vlastním pánem. Může naplno rozvíjet své vlastní myšlenky, svoji kreativitu a popustit uzdu vlastní energii. Stručně řečeno: člověk může individuálněji rozvíjet své schopnosti a není nucen pouze následovat vize a nápady druhých. Nikdo člověku nepředepisuje, co má a hlavně jak to má dělat. Takto nabytá svoboda je na druhou stranu spojena i s mnoha povinnostmi, člověk musí čelit neustále novým a vyšším výzvám a nezbývá mu nic jiného než růst společně s novými úkoly. Tato skutečnost nepochybně přispívá k celkovému rozvoji vlastní osobnosti.

03_Šance na vyšší příjmy.

V celé řadě profesí jsou vyhlídky na navyšování platu omezené. Platové třídy a zařazení jsou většinou pevně dané, přidáno člověk dostane až po daném počtu odpracovaných let a každé navyšování platu bývá spojeno s náročnými a vyčerpávajícími vyjednáváními s nadřízenými. To celé nakonec vede jen k snižování motivace. Jako osoba samostatně výdělečně činná si člověk určuje svůj příjem sám. Bývá to samozřejmě většinou spojené se spoustou práce. Mohou přijít i časy, kdy se člověk bude muset uskrovnit ve svých výdajích. Bude-li ale člověk kontinuálně a vytrvale naplňovat své cíle a spousta práce, nutnost vlastního nasazení a vášně jej neodradí, má šanci sklízet plody své práce v podobě vysokých příjmů.

04_Uznání.

Osobní ocenění a profesní uznání dávají člověku křídla a jsou motorem motivace v každodenním profesním životě – jsou mnohem důležitější než osobní výdělek na konci měsíce. Všichni toužíme po tom získat přiměřené uznání za vlastní výkony a nasazení. Jako osoba samostatně výdělečně činná má člověk šanci získat maximum uznání a úcty, je-li jako podnikatel úspěšný.

author
matthias wolfgruber