Nutno přiznat, že pro spoustu lidí je velmi obtížné změnit své zažité zvyklosti. Změny jakéhokoliv rázu pro ně znamenají vystoupení z komfortní zóny, vzdání se návyků a pohodlí, ale i strach z nových věcí.

Dle obecných zkušeností je však tento strach většinou neopodstatněný, neboť vždy se dají najít cesty a prostředky, jak jej relativizovat.

Jedna věc je jasná, najít si své místo v profesním světě poskytování služeb finančního poradenství ještě nikdy dosud nebylo tak atraktivní jako je tomu dnes. Prostředí úrokových sazeb skomírá a vkladní knížka jako objekt investování je absolutně za zenitem. Při úrokových sazbách, klesajících nezřídka kdy na denní bázi až o čtvrtinu procenta ale i míře inflace, která pro rok 2017 činila necelé dvě procenta, člověk nemusí být ani jasnovidec, aby pochopil, že takto se nikam nedopracuje.

Z tohoto důvodu jsou ve značné míře zapotřebí lidé, kteří se vyznají v prostředí kapitálových trhů a majetkového poradenství.

Kdo dnes bude celý život pilný, nicméně bude důvěřovat klasickým formám spoření, jakými jsou stavební spoření, životní pojištění a vkladní knížky, zažije na konci svého života finanční propast, která mu neumožní prožít jeho závěr plnými doušky.

Tato propast, kterou nazýváme propadem důchodových příjmů, se v České republice pohybuje kolem cca 40 procent. To znamená, že rozdíl mezi poslední mzdou či příjmem v aktivním pracovním životě a prvním vyplaceným starobním důchodem činí přibližně 40 procent. Nevytvoří-li se tedy do doby nástupu do penze jistý finanční polštář, bude muset nutně dojít k omezování se v dosavadní kvalitě života – a kdo by chtěl tuto situaci dobrovolně podstoupit?

Pokud se člověk s touto problematikou seznámí včas, je možné malými měsíčními finančními částkami zabránit tomu, aby situaci propadu důchodových příjmů zažil na vlastním těle.

Jsme vždy potěšeni, když se mladí lidé připojí ke společnosti vion a našim občanům představí koncepty, které u této problematiky vedou ke kýženému cíli.

Jak všichni víme, jsou právě mladí lidé, a já je označím jako generaci Y (narozeni v letech 1980 – 2000), kvalitně vzdělaní a inklinují k technice. Tito lidé již většinou vyrostli na internetu a mobilní komunikaci.

Rádi pracují v týmech a neustále hledají nové příležitosti, možnost seberealizace ale i více prostoru pro svoji rodinu a volný čas. Požadují vyváženost mezi prací a osobním volnem a snaží se najít povolání, které by jim dávalo smysl.

A právě tady se nabízí výjimečná možnost působit jako podnikatel ve společnosti vion a ve své vlastní firmě. K dispozici je kompletní infrastruktura umožňující nejen prodej, ale i vzdělávání a prodejní koučink.

Finanční náročnost se pohybuje v rozumných mezích, k zahájení podnikatelské kariéry nejsou zapotřebí velké počáteční investice.

Stručně řečeno je možné pouze poblahopřát každému, kdo se rozhodne pro profesi majetkového poradce. Neboť vedle potřeby dobrého majetkového poradenství a možnosti finančního zabezpečení skýtá tato profese skutečně zajímavé vyžití.

author
michael kottnig