Aktuální situace nás všechny přiměla zůstávat doma a trávit čas mezi čtyřmi zdmi vlastního bytu. Domácí izolace je výjimečná situace, na kterou není téměř nikdo z nás připraven …

Opatření vyhlášená vládou z důvodu koronaviru se mohou u některých lidí projevit na jejich psychice a být pro ně velmi zatěžujícím faktorem. Na druhou stranu existují jasná, vědecky podložená a v praxi ověřená pravidla chování a mentální strategie, které pomáhají tuto situaci nouzového stavu lépe zvládnout.

Obecně ovšem platí: Každý člověk je jiný, každý by si měl k srdci vzít to, co mu vyhovuje nejlépe.

Sestavili jsme pro vás 6 obecných praktických doporučení, na základě kterých tuto dobu velké výzvy pro nás všechny dobře zvládnete:

01: Dodržujte denní režim!

Systém pomáhá v boji proti každé podobě chaosu, skýtá jistotu a je nám posilou ve stresových situacích.  Náš denní řád je srovnatelný s rituálem: tedy nezůstat celý den v pyžamu, nýbrž vstát jako jindy, obléknout se a dodržovat obvyklé návyky – hygienické, stravovací, pracovní, vzdělávací i spánkové. Přizpůsobte váš denní režim aktuální situaci.

02: Naplánujte si přesně každý váš den!

Naplánované jednání brání ztrátě sebekontroly a bezmocnosti. Plánovaným konáním má člověk pocit, že není bezmocně vystavený dané situaci, nýbrž že se k ní může aktivně postavit. Využijte tuto dobu také k tomu, abyste zpracovali věci, které možná již delší dobu odkládáte.

03: Konzumujte média vědomě a cíleně!

Fakta pomáhají proti záplavě pocitů. Seriózní a jasné informace nám umožňují se orientovat a zabezpečit se. Využívejte těchto informačních zdrojů uvážlivě a s mírou. Zabraňte nekontrolovanému sledování médií.

04: Hýbejte se!

Pohyb dělá v těle zázraky a působí, což je vědecky dokázáno, pozitivně i na naši psychiku. Sport je možné provozovat i na malých prostorách: videa na internetu vám poskytnou inspiraci i tréninkové programy. Každý namožený sval znamená za stávající situace úspěch!

05: Pečujte o své sociální kontakty prostřednictvím videotelefonátů!

Soudržnost v rodině nebo kontakt s přáteli člověka posiluje. Využívejte k tomu telefonáty a videochaty. „Co ti dnes udělalo radost?“

06: Přemýšlejte o svých financích!

V dobách velkých výzev je také nadmíru důležité přemýšlet o osobních financích. Jak je o mé vlastní finance postaráno? Jsem na tom dobře nebo by bylo zapotřebí se zabezpečit ještě lépe? Každá krize může současně znamenat šanci, a to se týká obzvláště financí. Využijte čas k tomu, abyste si svoje finance setřídili, udělejte si přehled a doplňte si své vědomosti a využijte možnosti profesionálního poradenství tak, abyste byli v budoucnosti dobře zajištěni.